Meie moto on:
"Igal inimesel on õigus olla ära kuulatud ning kuulda võetud"

          
 

Ole kursis:

1. Poliitikauuringute keskus Praxis www.praxis.ee
2. Avatud Eesti Fond www.oef.org.ee
3. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit www.emsl.ee 
VAESUST KOGEVATE INIMESTE KOHTUMINE

13.-14. mail 2011 toimus Brüsselis 10. Euroopa vaesust kogevate inimeste kohtumine. Kokkuvõtet näete klikkides alloleval pildil.

 


Tere tulemast EAPN Eesti kodulehele!

 


EAPN (European Anti-Poverty Network) on 1990. aastal asutatud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlevate sõltumatute vabaühenduste ja rühmituste ühendus, kuhu kuulub 31 rahvuslikku võrgustikku, sealhulgas Eesti, ja 18 erinevat üleeuroopalist organisatsiooniKõigi nende organisatsioonide alla omakorda kuulub palju sarnaste huvidega MTÜ-sid.

 
EAPN on eelkõige poliitiline organisatsioon, mis tegeleb erinevate vaesuse aspektidega, nagu juurdepääs tööturule, eluasemele, haridusele ja erinevatele sotsiaalteenustele, ja teostab erinevate sihtrühmade huvikaitset. EAPN töötab Avatud Koordinatsiooni Meetodil ning vahendab oma liikmesorganisatsioonide know-howd ja loob koos Euroopa Komisjoniga paremaid sotsiaalpoliitikaid Euroopa riikide jaoks.

 
EAPN-i rahastab Euroopa Komisjon. EAPN Eesti tegevust toetab Avatud Eesti Fond. Lisaks eelnimetatutele on partneriteks ka eesistujamaade valitsused Europarlamendi liikmed ning ekspertidena kaasatakse majandusteadlasi, poliitikuid, ülikoolide õppejõude ning teadlasi.
 
EAPN üheks alustalaks on tõdemus, et organisatsioon ei räägi puudustkannatavate inimeste eest, vaid koos nendega, tuues vaesuses elavate inimeste hääle kuuldavale.
 
Oodatakse, et EAPN-i kuuluvad organisatsioonid, kes tegelevad erinevate sotsiaalsete gruppidega, kaasavad oma töösse ka puudust või tõrjutust kannatavaid inimesi. Need inimesed ise on oma olukorra kõige paremad eksperdid ning nende kaasamine neid puudutavate otsuste tegemisel on määrava tähtsusega.

Lae pildile klikades alla EAPN-i eestikeelsed käsiraamatud.